FANDOM


DetailidEdit

Thumb
==Läbijuhatus==

Lumbridge surnuaial askeldab rahutu vaim, kelle hing pole rahu saanud. Sealse kiriku preester soovib, et hing saaks rahu ja lõpetaks kummitamise.

Räägi preester Aerickiga, kes on Lumbridge kirikus ja küsi temalt ülesannet. Vaimulikul on probleeme kiriku surnuaias tegutseva vaimuga. Ta mainib, et preester Urhney teab rohkem vaimudest. Preester Urhney elab Lumbridge soost lõunapool (vee lähedal) olevas majakeses.
The restless ghost speak amuletKõnele temaga preestri Aericki murest ja saad Urhneylt amuleti mille abil on võimalik rääkida vaimuga. Pane amulet kaela ja mine tagasi Lumbridge kalmistule. Räägi surnuaia väikeses hoones oleva vaimuga. Vaimu saab välja kutsuda, kui avad majakeses oleva kirstu. Esmalt ta imestab, et kuidas sa mõistad tema kõnet (vaimudega saab rääkida ainult tänu Ghostspeak amuletile, mis peab kindlasti kaelas olema), seejärel kuuled, et ta ei saa enne puhata, kui saab tagasi oma pealuu.

The restless ghost vaim

Pealuu on vaimu majakesest lõuna pool asuva kivikaevanduse (mining) platsi kõrval. Ida pool platsi on suuremat sorti kivi, millel tuleks kasutada valikut otsi (search).

The restless ghost pealuu


Seejärel ründab sind level 13 kondikubu, kelle eest võib minema joosta. Mine tagasi surnuaeda ja räägi vaimuga. Pane pealuu kirstu ja quest on tehtud. Õnnitleme!

AuhindEdit

Restlessghost1331Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.