FANDOM


Strength (jõud, tugevus) on combat skill. Strength sarnaneb Attackile ja Defencele. Strengthi saab arendada melee combatiga. Mida suurem on sinu Strength level, seda rohkem sa teistele sisse lööd. Strength'i arendades tõuseb ka sinu Combat level. Strength levelit on vaja ka mõndade relvade kandmiseks.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.