FANDOM


Effektiivsus

Vajaminev level

Detailid

Muud nõudmised

0*****

20,000 kuni 39,000

Level 1+

Logse saab raiuda ja müüa raha eest. Tavalisi puid leiab kõikjal Runescapes, aga ei anna mitut halgude hunnikut puu pealt. Metsad Lumbridge ja Draynor Village vahel, Grand Exchange ja Ida Varrocki kõik nad on sobivates kohtades logside kogumiseks. Woodcuttingu leveli suurenemisel, kulub üha vähem aega puu maharaiumiseks, mis tõstab kasumit.

0***** 30,000

Level 15+

Oak Logsidel on nõudlus construction skilli jaoks, ja neid saab müüa 68 münti tükk. Oak puid võib leida paljudes kohtades, eriti just ida Draynor Villages, panga lähedal nelja suuna ristumiskohas, ida ja lääne Varrocki lähedal, Lõuna Falador värava või lääne Varrocki lossi juures. Iga logs eest teenib 37,5 woodcutting XP kokku koti pealt 1050 XP.

0***** 1,500

Level 30+

Willow logse saab müüa 8 münti tükk ja saab raiduda lõuna Draynor Village panga juures ja sellest natuke kaugemal, ümber tiigi lõunast Lumbridge veskist ja idas Lamba kasvatusest. Koht Draynori küla lähedal on tasuvam, kuna see on palju lähemal pangale. Neid on raske müüa Grand Exchanges suure pakkumise tõttu. Ka teine strateegia on raiduda willowied Rimmingtonis, kus saab müüa palgid 16 münti tk linna universaalkaupluses.

4*****


150,000

Level 60-65+

Yew Logse saab müüa 470 münti tükk ja on peaaegu alati suur nõudlus mängijatele, kes treenivad Fletchingut ja Magicut. Võtke teadmiseks siiski, et Yew Logse võib aeglaselt raiduda, kuni teil on kõrgem woodcutting level (70-75 + woodcutting on väga kasulik), kuigi Yew Logside hind on kukkunud hiljuti.


On rangelt soovitav kasutada Rune kirvest, sest see on parim kirves mida tasuta mängija on võimeline kasutama, seetõttu suureneb kasum ja XP.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.