FANDOMDummy'si võib leida majast Varrocki ida-panga vastast ja Lumbridge kauplusest põhjas olevast ehitisest. Kasutades ükskõik millist võitlus stiili Dummy'del annab ainult 5 attack exp löögi pealt. Madala leveliga mängjad saavad treenida sellel kuni Attack level 8.


Peale seda, kui nad üritavad lüüa dummy't uuesti nad saavad sõnumi: "There is nothing more you can learn from hitting a dummy." (Siin pole rohkem midagi mida ma võiksin õppida mannekeeni lüües)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.